Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pravidla databáze SALAMANDER CLUB

Odesláním emailu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Salamander ČR zpracuje osobní údaje, uvedené ve webovém formuláři, do databáze,( jakož i údaje získané při obchodním styku. Člen Salamander Clubu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Salamander jako správce zpracovávala v souladu se zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju / s platností od 25.5.2018 Nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679/EU/GDPR(General Data Protection Regulation)̊, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek Salamander Clubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného(ných) zpracovatele(lů), přičemž člen Salamander Clubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost Salamander prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje členů Salamander Clubu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Salamander Clubu. Souhlas je možno písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje).